Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Đội Ý Tưởng Kinh Doanh - Business Ideas Team

                                                                                                          Nguồn: đại học Ngoại Thương

Đội Ý tưởng Kinh doanh – Business Ideas Team, CLB trực thuộc Đoàn trường đại học Ngoại Thương cơ sở 2, là tổ chức tập hợp các sinh viên, giảng viên kinh tế và các doanh nghiệp để cùng thực hiện sứ mệnh đem sức mạnh kinh doanh giúp tăng thu nhập và chất lượng cuộc sống của các đối tượng hưởng lợi trong xã hội, nhằm xây dựng một xã hội phát triển bền vững.
Quá trình hình thành và phát triển
Đội Ý tưởng Kinh doanh (Business Ideas Team) được thành lập vào năm 2013, tiền thân là Đội SIFE (Student In Free Enterprise) trường Đại học Ngoại Thương thành phố Hồ Chí Minh. Qua 6 năm hoạt động, Đội có khoảng 200 thành viên và cựu thành viên, cộng tác viên,  44 thành viên hoạt động và 1 giảng viên cố vấn chính thức.
Các hoạt động chính
Ø  Dự án kinh doanh vì cộng đồng
Hoạt động chính của Đội Ý tưởng Kinh doanh là thực hiện những dự án kinh doanh vì cộng đồng. Đội hướng đến việc trao quyền cho đối tượng hưởng lợi công cụ kinh doanh để cải thiện thu nhập và chất lượng cuộc sống. Qua đó, tạo điều kiện để các thành viên học hỏi kiến thức kinh doanh và cống hiến hết mình cho xã hội.
Ø  Dự án tiêu biểu:
Gậy dẫn đường cho người khiếm thị - Visual Impaired Canes: Dự án hỗ trợ dự án kinh doanh của anh Huỳnh Hữu Cảnh, người khiếm thị tại tỉnh Kiên Giang hoàn thiện sản phẩm và phát triển mô hình kinh doanh. Đội Ý tưởng kinh doanh đã kết hợp với Đội SIFE và câu lạc bộ Robot trường đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh thiết kế và sản xuất sảm phẩm gậy mẫu. Mục đích của dự án là cải thiện điều kiện di chuyển của người khiếm thị, giúp người khiếm thị dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống.
Book Exchange Day - Chương trình Trao đổi sách: Chương trình trao đổi sách văn học, tài liệu tham khảo thường niên của Đội dành cho các bạn học sinh, sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình nhằm mục đích khuyến khích văn hóa đọc sách và giải quyết vấn đề lãng phí tài nguyên sách trong cộng đồng học sinh, sinh viên.
Hoạt động nội bộ
Với mong muốn cung cấp kiến thức nền tảng và kỹ năng làm việc có hệ thống, Đội Ý tưởng kinh doanh thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo về việc kế hoạch, làm việc nhóm và cách thực hiện các kế hoạch kinh doanh xã hội,..
Ngoài ra, Đội thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, thể thao nhằm kết nối các thành viên và tạo môi trường hoạt động thân thiện, thoải mái.

0 comments:

Đăng nhận xét

Copyright © Diễn đàn MF | Powered by Blogger
Design by SimpleWpThemes | Blogger Theme by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com | Appliance Reports