Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

[TIẾNG TRUNG]: LUYỆN NGHE 01


Luyện tập nghe (1): Nghe và hoàn thành đoạn văn dưới đây:
(1)  (2)  (3),認識你們很高興。我來 (4) (5)  (6) 兒。我是 (7)國 (8) (9) (10),保羅,我 (11) (12) 漢語。我是 班的學生。這我們的 (13) (14), 那是我 (15) (16) 西蒙和李英男,他們也留學生。他們都不是 (17) (18)人,西蒙是 (19) 國人,李英男是 (20) 國人。


Pinyin:
(1) (2) (3), rèn shì nǐ men hěn gāo xìng. Wǒ lái (4) (5) yí (6) èr. Wǒ shì (7) guó (8) (9) (10), bǎo luó, wǒ (11) (12) hàn yǔ. Wǒ shì A bān de xué shēng. Zhè shì wǒ men de (13) (14), nà shì wǒ (15) (16) xī méng hé lǐ yīng nán, tā men yě shì liú xué shēng. Tā men dōu bù shì (17)(18) rén, xī méng shì (19) guó rén, lǐ yīng nán shì (20) guó rén.

Tên riêng:

 1. 保羅:     Paul
 2. 西蒙:     Simon
 3. 李英男: Lý Anh Nam
Từ vựng:

 1. :   Nước Đức
 2. 漢語:    Tiếng Hoa (Hán Ngữ)
 3. 認識:    Quen biết
 4. 高興:    Vui vẻ
 5. 學生:    Học sinh
 6. 老師:    Giáo viên
 7. 介紹:    Giới thiệu
 8. 留學生: Du học sinh
 9. 學習:    Học tập
 10. 班:        Lớp học
 11. 法國:    Nước Pháp
 12. 韓國:    Hàn Quốc

Đáp án: Sẽ update vào bài nghe 02.
Bảo Bee

0 comments:

Đăng nhận xét

Copyright © Diễn đàn MF | Powered by Blogger
Design by SimpleWpThemes | Blogger Theme by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com | Appliance Reports