Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

I. Về mười hai con giáp trong lịch Trung Hoa:

生肖/Shēngxiào/: Mười hai con giáp.

鼠 /Shǔ/: (Thử) - con chuột.

牛 /Niú/: (Ngưu) - con bò.

虎 /Hǔ/: (Hổ) - con hổ.

兔 /Tù/: (Thố) - con thỏ.

龍 /Lóng/: (Long) - con rồng.

蛇 /Shé/: (Xà) - con rắn.

馬 /Mǎ/: (Mã) - con ngựa.

羊 /Yáng/: (Dương) - con dê.

猴 /Hóu/: (Hầu) - con khỉ.

雞 /Jī/: (Kê) - con gà.

狗 /Gǒu/: (Cẩu) - con chó.

豬 /Zhū/: (Trư) - con heo.0 comments:

Đăng nhận xét

Copyright © Diễn đàn MF | Powered by Blogger
Design by SimpleWpThemes | Blogger Theme by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com | Appliance Reports