Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

CƠ CẤU CÂU LẠC BỘ TIẾNG HOA

* Nhiệm vụ từng ban:
- Ban nhân sự - hậu cần:
            + Quản lí nhân sự của CLB, có sự phân chia, giúp đỡ và hoạt đông hợp lý, quản lí nhân sự tham gia vào các công việc chung của CLB, theo dõi sự tiến   bộ        và hoạt động của mỗi cá nhân
            + Cần: trách nhiêm, giúp đỡ thành viên khác, sự hợp tác
- Ban nội dung
+ Lên kế hoạch, ý tưởng cho từng buổi sinh hoạt, phân bổ các chủ đề, các nội 
dung được chia sẻ cho ban truyền thông. Lựa chọn cách giới thiệu và đưa kiến    thức đến với thành viên như thế nào cho hiệu quả. Trong phần này chia ra 3        mảng nhỏ: văn hóa, học thuật, giao tiếp.
+ Cần: nhiệt tình, có đam mê, tinh thần học hỏi và sự am hiểu đối với Tiếng           Hoa
- Ban truyền thông đối ngoại:
            + Quản lí trang CLB Tiếng hoa trên diễn đàn cũng như fanpage. Viết bài tổng        hợp sau mỗi buổi. Có khả năng tổ chức thông báo về các sự kiện của CLB
            + Cần: Khả năng tổng hợp, kinh nghiệm viết bài, tính sáng tạo, năng động.
- Ban tổ chức sự kiện
            + Tổ chức các cuộc thi hằng tháng ( kiểm tra kiến thức đã học trong tháng), tổ       chức các cuộc thi lớn theo quí, các cuộc thi chủ điểm, các sự kiện của CLB     như: sinh hoạt, giao lưu...
            + Cần: Nhiệt tình, năng động, ưu tiên những bạn đã từng có kinh nghiệm    trong việc tổ chức sự kiện

* Cách tuyển ban điều hành
Vòng 1: Thông qua các tiêu chí có trên mẫu đơn: có được sự đam mê, nhiệt huyết, hết hình với công việc và có sự nghiêm túc, trách nhiệm. Lựa chọn đơn ấn tượng đạt được các tiêu chí. Dựa trên mẫu đơn sẽ phân bổ từng bạn vào vị trí ban nào mà bạn mong muốn. Đối với ban điều hành trong vòng phỏng vấn sẽ chọn ra người phù hợp trong từng lãnh vực
Vòng 2: Trực tiếp phỏng vấn : giới thiệu bản thân, đặc thù ban mà ứng viên muốn vào làm, trình bày lý do thuyết phục, và đưa ra được phương hướng những gì sẽ làm được và có ý tưởng phát triển ban mà mình làm sao cho hiệu quả.
Riêng với ban nội dung sẽ có kiểm tra về kiến thức, khả năng am hiểu tiếng hoa có thể là một bài hỏi đáp ngắn bằng tiếng hoa, hoặc một bài giới thiệu bằng tiếng hoa, và ý tưởng khi vào ban nội dung sẽ phân bổ, cơ cấu cách đưa ra nội dung.

0 comments:

Đăng nhận xét

Copyright © Diễn đàn MF | Powered by Blogger
Design by SimpleWpThemes | Blogger Theme by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com | Appliance Reports